TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Vad tycker svenska folket – egentligen?

En sak är säker, vad svenska folket tycker är i ständig förändring. Det pågår en konstant förskjutning av värderingar som leder till att opinioner påverkas och svänger, när samhället och vår omvärld förändras. Det påverkar hela tiden förutsättningarna för olika aktörer. För somliga blir det till ett hot. För andra en fördel.

Inse var vinden blåser

En ny lag, en fråga som plötsligt blir aktuell eller ett skifte som ingen förutsett - allt kan komma att påverka din verksamhet, och visst skulle det vara bra att vara en av de första som ser tecknen till förändring? TNS Sifos opinionsundersökning tar tempen på människors värderingar, attityder och åsikter. Och när man följer hur åsikter förändras över tid blir det extra intressant. Den långa mätserien skapar förståelse för skeendet och bidrar till att förstå hur framtiden kan te sig.

Välj det som är intressant för din verksamhet

Hur ser svenska folket egentligen på nedskärningarna inom sjukvården och skolan? Vad har de för inställning till svenska kyrkan? Hur ser ungdomar på sin egen och samhällets framtid?

Både företag och organisationer beställer opinionsundersökningar för att få viktig vägledning i samhällsfrågor. Vi hjälper även myndigheter, organisationer, kommuner och landsting med omvärldsbevakning som ger dem stöd i att välja inriktning och underlag för att möta förändringar.

Tecken på konjunktursvängningar

Vi genomför ett antal barometrar där de kanske mest kända är Väljarbarometern och Samhällsbarometern. De beställs framför allt av massmedia, och visar på opinioner i samhällsfrågor. Men vi har dessutom ett flertal branschspecifika barometrar som till exempel Skogsbarometern och Småföretagsbarometern.

Föredrag och seminarier - en viktig del i vårt arbete
Vi erbjuder också föredrag och seminarier om opinionen och samhällsutvecklingen. Vi anpassar givetvis innehållet till era behov och önskemål. Har du frågor eller önskemål, kontakta oss så berättar vi vad som är aktuellt

För mer information

Toivo Sjörén, Opinionschef
08-507 423 50


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.