TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


PR Research – undersökningar, medieanalys och rådgivning

Även om varje kommunikatör har sina utmaningar och förutsättningar vill de flesta samma sak: Bidra till affärsnyttan och utveckla varumärket genom effektivt PR-arbete. Vi tror att vi tillsammans kan mer än så. Vi vill hjälpa våra kunder att bli kommunikatörer i världsklass.

Ett nytt perspektiv på PR och medieanalys

PR Research är en ny aktör på marknaden för undersökningstjänster och medieanalys. Ändå tillhör vi de mest rutinerade i branschen, med 20 års erfarenhet av att driva utvecklingen kring hur man bäst följer effekt och effektivitet av PR-aktiviteter.


Läs mer om vilka vi är

PR som del av kommunikationsmixen

Vi är också det nyaste tillskottet inom TNS Sifo. Det ger oss en unik möjlighet att se nyttan med PR ur ett helhetsperspektiv - integrerat med andra kanalers effekter på affärsmålen, varumärket, medarbetarnas eller målgruppens attityder. Mer om möjliga synergier i praktiken och i teorin.

Insikt driver utvecklingen

Vi har satt ett mål: Vi vill hjälpa våra kunder att bli kommunikatörer i världsklass. För det krävs samarbete, kunskap, dialog, nyfikenhet och en öppen tanke. Du bidrar med utmaningen. Vi bidrar med perspektiv och fakta som ger framåtriktade förutsättningar för er utveckling.

Vår affärsidé är vår filosofi

I nära samarbete med varje kommunikatör ska vi bidra till att utveckla och effektivisera deras PR- och kommunikationsarbete. Vi ska hjälpa dem att visa effekten och värdet av PR. Vi gör det med styrkan i en unik bredd och lång erfarenhet av undersökningar, analys och rådgivning.

För mer information

Jonathan Wennö, Client Service Director
+46 70 983 95 74

 

Följ oss i sociala medier

Relaterat material

Här kan du läsa om några av de utmaningar vi mött bland kommunikatörer, de lösningar vi fann och den effekt de hade för våra kunder. Läs mer.


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.