TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Mediebilden avgörande när osäkra väljare bestämmer sig

den 6 juli 2010

Nyhetsplats i tv, tidningar och radio är en framgångsfaktor för de partier som vill säkra tvekande sympatisörer eller vinna potentiella röster. Att använda den omtalade Obamastrategin kring sociala medier är ingen framgångsväg i kampen om de osäkra väljarna.

Nyhetsplats i tv, tidningar och radio är en framgångsfaktor för de partier som vill säkra tvekande sympatisörer eller vinna potentiella röster. Att använda den omtalade Obamastrategin kring sociala medier är ingen framgångsväg i kampen om de osäkra väljarna.

Du finner hela pressmeddelandet via länken ovan

Se inslag med Toivo Sjörén på SVTPlay

Läs även artiklar om resultatet på
SvD.se "S-väljare redo att fly partiet"
svt.se "MP får nyckelroll i Sverigeunik mätning"
DagensMedia.se "Nyhetsplats avgör valet"
Journalisten.se "Osäkra väljare föredrar traditionella medier"
JMW:s Sociala medieakuten

Mer av resultatet i undersökningen finns på TNS SIFOs sida på SlideShare.

- Rätt val av budskap, avsändare och kanal är avgörande för de osäkra väljarna. Vinnare blir det block som förstår att spela sina PR-kort rätt, säger Martin Ahlqvist, medieanalytiker på PR Research, TNS SIFOs enhet för medieanalys.

900 000 väljare kan gå över blockgränsen i september.

- Blockbytarna är unga och välutbildade, antingen tjänstemän eller studenter, och de är i betydligt lägre omfattning medlemmar i något parti -, säger Toivo Sjörén, chef för opinionsundersökningar på TNS SIFO.

Trots att gruppen brukar räknas som early adopters inom sociala medier är man lika traditionell som resten av valmanskåren när man väljer medier för politisk information. Sociala mediers betydelse är generellt viktigare i mobiliseringen av sympatisörer i ett tidigare läge.

TNS SIFO har låtit blockbytarna ranka vilket parti som är starkast i omdebatterade frågor och vilken avsändare som inger högst förtroende.

- En valrörelse dominerad av mjuka sakfrågor som vård och miljö spelar de rödgröna i händerna. Rör huvuddebatten istället landets ekonomi och krishantering ligger alliansen bäst till. Och mediebilden spelar definitivt en avgörande roll, säger Martin Ahlqvist, TNS SIFO.

 

Rödgrön styrka, alliansens svaghet

Alliansens styrka, rödgrön svaghet

Lyssnar på vanligt folk

Handlingskraft

Står på de svagas sida

Hanterar kriser bra

Sjukvård, äldreomsorg och barnomsorg

Lag och ordning

Miljö och energi

Landets ekonomi

Maria Wetterstrand

Fredrik Reinfeldt

Viktigaste kanalerna för osäkra väljare - från mest till minst viktig

  1. Nyheter i tv
  2. Specialprogram om politik i tv
  3. Artiklar i tidningar
  4. Nyheter i radio
  5. Specialprogram om politik i radio
  6. Vänner och bekanta
  7. Torg-/valmöten
  8. Brev/direktreklam
  9. Sociala medier
  10. TV-reklam

Fakta: Valets osäkra väljare

900 000 väljare kan gå över blockgränsen i september, enligt SIFOs undersökning. En halv miljon av dem skulle idag rösta borgerligt, resten skulle rösta rödgrönt. Men de är inte övertygade. 120 000 röster skilde vid förra valet. Det block som vinner de osäkra rösterna, blir högst sannolikt nästa regeringsbildare. Undersökningen genomfördes i juni och besvarades av 6 000 respondenter mellan 18 och 74 år. Metoden som använts är Conversion Model.

Kontakta gärna

Martin Ahlqvist, Research Consultant
PR Research, TNS SIFO
08-507 420 20, 0709-73 25 20

Toivo Sjörén, Opinionsansvarig
TNS SIFO
0701-84 23 50

Om TNS SIFO och PR Research

TNS SIFO är ledande på marknadsundersökningar i Sverige. PR Research är TNS SIFOs enhet för PR-relaterade undersökningstjänster och medieanalys. Tillsammans erbjuder vi en unik möjlighet att se nyttan med PR och mediebild ur ett helhetsperspektiv - integrerat med andra kanalers effekt på affärsmål, varumärke, medarbetares eller målgruppers attityder.

www.tns-sifo.se

www.tns-sifo.se/pr-research

www.tns-sifo.se/facebook

www.tns-sifo.se/twitterShare |

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.