TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Om oss

Vi som arbetar på PR Research har en gedigen erfarenhet inom medieanalys, PR och journalistik - på svensk, nordisk och internationell nivå. Dessutom är vi personer som verkligen gillar att hitta nya sätt att utveckla PR-arbete i nära dialog med de kunder vi arbetar med.

Läs gärna mer om var och en av oss. Mer om våra kompetensområden hittar du här.

Martin Ahlqvist, Research Consultant

Martin Ahlqvist har mångårig erfarenhet från svenska nyhetsredaktioner och stor kunskap om hur nyhetsvärdering går till i praktiken. Under tiden på Cision har han i tätt samarbete med sina kunder tagit fram och lanserat flera nya medieanalys- och rådgivningstjänster. Martin är också en ofta anlitad rådgivare till flera av de största företagen och organisationerna i Sverige.

Hämta visitkort
Telefon 08-507 420 20
Mobil 0709-732 520
E-post martin.ahlqvist@tns-sifo.se
LinkedIn: linkedin.com/in/martinahlqvist

Joakim Andersson, System and Process Manager

Med en bakgrund som projektledare, medieanalytiker och informationsansvarig har Joakim Andersson mångårig erfarenhet av informations- och kommunikationsarbete. Under de senaste åren har han främst jobbat med IT-systemutveckling, bland annat hos Cision Sverige AB. Med erfarenhet från detta arbete, har Joakim stor förståelse för behovet av genomarbetad informationspresentation och användbarhet i webbgränssnitt.

Hämta visitkort
Telefon 08-507 422 45
Mobil 0701-84 22 45
E-post joakim.andersson@tns-sifo.se
LinkedIn: linkedin.com/pub/joakim-andersson/16/877/377

Maria Grafström, Research Consultant

Maria Grafström, Ekonomie Doktor, delar sin tid på PR Research med forskning vid Uppsala universitet. Genom sin forskning och tidigare tjänst som kundprojektledare på Infopaq (f.d. Cision) har Maria djup kunskap om hur mediebilden påverkar organisationer. Frågor om anseende och hur nya medier förändrar pr-arbetet står i fokus. Maria är en flitigt anlitad föreläsare och författare till böcker och rapporter inom området.

Hämta visitkort
Telefon 08-507 421 13
Mobil 0703-38 00 13
E-post maria.grafstrom@tns-sifo.se
LinkedIn: linkedin.com/in/mariagrafstrom

Albert Lindemalm, Research Consultant

Albert Lindemalm har lång erfarenhet av medieanalys från sin tid på Infopaq (fd Cision), senast som ansvarig för företagets internationella erbjudande. Som senioranalytiker har han främst arbetat för större företag med internationell verksamhet. Under en period var Albert även ansvarig för Cisions analysverksamhet i Shanghai, då med fokus på företagets kunder med huvudkontor i Asien. Albert har därmed stor insikt i de utmaningar och behov som följer med globalt kommunikationsarbete.

Hämta visitkort
Telefon 08 507 420 67
Mobil 0706 60 18 82
E-post albert.lindemalm@tns-sifo.se
LinkedIn: se.linkedin.com/in/albertlindemalm

Sonja von Lochow, Research Consultant

Sonja von Lochow har planerat, mätt och utvecklat PR-arbete bland annat som PR-konsult, som PR-ansvarig på Folksam och som analyschef på dåvarande Cision. Hon har praktisk erfarenhet av att kommunicera och förankra nyttan av PR, och av hur man samarbetar och bäst drar nytta av effekten av PR i stora organisationer där marknad, webb och internkommunikation löper integrerat med PR-arbetet.

Hämta visitkort
Telefon 08-507 421 70
Mobil 0733-744 070
E-post sonja.von.lochow@tns-sifo.se
LinkedIn: linkedin.com/in/sonjavonlochow
Twitter: @SonjavonLochow

Erik Lundbom, Research Consultant

Erik Lundbom är en av pionjärerna inom medieanalys i Sverige. Idag är drivkraften att hitta sambandet mellan PR och dess effekt på konsumtion, attityd och värderingar. Under sin tid på dåvarande Cision arbetade han som analyschef och kundprojektledare men också som en av företagets experter, föreläsare och talespersoner i media. Erik bidrar med djupa insikter i mediebilden för såväl opinionsbildare som kommersiella aktörer.

Hämta visitkort
Telefon 08-507 421 26
Mobil 0733-14 77 26
E-post erik.lundbom@tns-sifo.se
LinkedIn: linkedin.com/in/eriklundbom

Maria Lundahl, Research Consultant

Maria är en av landets mest erfarna medieanalytiker med lång vana som konsultativt stöd i medie- och kommunikationsrelaterade frågor. Hon har arbetat med medieanalyser, journalistundersökningar och PR-utvärderingar för både internationella och nationella uppdragsgivare, däribland några av Sveriges största företag, organisationer och myndigheter. Maria har tidigare arbetat som senioranalytiker på Infopaq och Cision.

Hämta visitkort
Telefon 08-507 420 63
Mobil 0733- 90 54 63
E-post maria.lundahl@tns-sifo.se
LinkedIn: linkedin.com/in/mariaelundahl

Peter Malmsten, Research Consultant

Peter Malmstens koppling mellan universitetsvärlden, eget författande och praktisk erfarenhet av kundprojektledning och medieanalys är svårslagen. Nyss utgivna boken "Om kommunikation" är den andra boken Peter författat i universitetsämnet medier och kommunikation. Peter har praktisk erfarenhet som informatör och en bred utbildning inom kommunikation, journalistik och media. Från tiden på Cision kan Peter det mesta om hur anseende och varumärke påverkas av mediebilden

Hämta visitkort
Telefon 08-507 420 68
Mobil 0709-83 95 68
E-post peter.malmsten@tns-sifo.se
LinkedIn: linkedin.com/in/petermalmsten
Twitter: @Peter_Malmsten

Per Söderpalm, Business Area Director

Per Söderpalms engagemang inom PR- och varumärkesarbete börjar med ett aktivt deltagande i Ja till Europa-kampanjen, följt av en internationell karriär inom Cision. Per har arbetat som affärsområdeschef för den nordiska analys- och mediepartnerverksamheten, tjänsteutvecklingschef på koncernnivå samt i den amerikanska analysverksamheten utanför New York. Han har även suttit som vice ordförande i AMEC. Idag är Per affärsområdeschef för TNS SIFOs enhet PR Research och driver med intresse mätmetoder för anseende i mediebilden och hur anseendet påverkar affärsmålen.

Hämta visitkort
Telefon 08-507 420 52
Mobil 0706-21 88 52
E-post per.soderpalm@tns-sifo.se
LinkedIn: linkedin.com/in/persoderpalm

Jonathan Wennö, Client Service Director

Jonathan Wennö var under åren 2004-2009 chef för den svenska analys- och redaktionsverksamheten inom Cision. Innan dess arbetade han som projektledare och analytiker. Jonathans fokus har legat på att introducera effektmått för PR och på att kontinuerligt vidga tjänsteportföljen inom medieanalysbranschen. Idag är Jonathan ansvarig för konsulter och försäljning inom TNS SIFOs enhet PR Research.

Hämta visitkort
Telefon 08-507 421 74
Mobil 0709-839 574
E-post jonathan.wenno@tns-sifo.se
LinkedIn: linkedin.com/in/jonathanwenno

Kontakta oss

Relaterat material

Här kan du läsa om några av de utmaningar vi mött bland kommunikatörer, de lösningar vi fann och den effekt de hade för våra kunder. Läs mer.


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.