TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Utmaningar och lösningar - fyra case om PR, effekt, mål och mediebild

För varje utmaning finns en lösning, varje lösning ger effekt på resultatet. Dessa fyra case berättar om alla tre delarna. Våra case bygger på kunskapen att PR som styrs av mål och en mediebild som mäts utifrån dess effekt, faktiskt bidrar till framgång.

Vi tror att casen är intressanta för dig oavsett om du är strategiskt eller operativt ansvarig för PR-frågor. Kommunikation och PR är avgörande för varje varumärke och anseende.

Utmaning 1: Affärsnytta och kvitto

"Hur bidrar PR och kommunikation till affärsnyttan? Både jag och ledningen behöver ett kvitto på nyttan av PR-arbetet och hur olika kommunikationskanaler samspelar. Vi behöver hjälp att sätta rimliga och relevanta mål".


Läs mer

Utmaning 2: Perspektiv och anseende

"Vi behöver perspektiv på vår mediebild. Hur beskrivs vi? Vad lyckas vi med? Hur håller vi oss uppdaterade om hur mediebilden påverkar vårt varumärke och anseende? Vi vill jämföra oss med andra och ha koll på trender."


Läs mer

Utmaning 3: Utveckla PR-arbetet

"Vi vet redan hur vi framställs i media, vi vill använda resurserna smartare än på en omfattande bevakning. Vad kan vi göra för att utvecklas och göra PR-arbetet effektivare - vad ska vi sluta göra och vad ska vi fortsätta med? Hur ser journalisterna på våra nyheter? Operativa råd baserat på fakta, tack!"


Läs mer

Utmaning 4: Intern delaktighet och kännedom

"Jag behöver få större gehör internt för hur viktig mediebilden och PR-arbetet är. Hur kan jag presentera, sprida och förankra på ett lättfattligt sätt? Hur kan jag väcka engagemang hos fler på chefs- och expertnivå?"


Läs mer

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.