TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Utmaning: Affärsnytta och kvitto

Informationschefen behöver visa mätbarhet och affärsnytta med PR för ledningen. Vårt uppdrag: identifiera utmaningar, föreslå effektiva PR-mål och mått för mediebilden.

Beställare och bransch: Informationschef på detaljhandelsföretag.

Verksamhetskritiskt behov: Informationschefen vill skapa intern förståelse för hur PR-arbetet bidrar till företagets framgångar och samtidigt hitta utvecklingsmöjligheter för att kunna bidra ännu mer till affären.

Bakomliggande orsak till behovet: Företagsledningen lägger stor vikt vid mätbarhet och målsättning på all verksamhet. För att få acceptans och status för PR-arbetet från andra funktioner måste informationschefen kunna leverera samma mätbarhet också för PR och mediebild.

Kundens önskade lösning: Förslag på PR-mål som informationsavdelningen kan påverka, som har bäring på företagets affärsmål och som företagets vd kan ställa sig bakom.

Vårt bidrag: En medieanalys av företagets nuläge, med resultatet satt i relation till sju jämförelseföretag samt vad analytiker och kunder/allmänhet tycker om bolaget. I medieanalysen identifierade vi framgångsfaktorer för framtida mediebild och omvandlade dessa till PR-mål.

Resultatet: Intern enighet mellan kommunikationsavdelning och vd både om vilka mål företaget ska sätta för sin medienärvaro och vilka prioriteringar man behöver göra för PR-arbetet framöver.

Vill du ha fler exempel på hur affärskritiska aktiviteter kan påverka anseendet? Kontakta någon av oss, så berättar vi mer


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.