TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Utmaning: Intern delaktighet och kännedom

Avtalsrörelse. Hela organisationen står på tårna. Argumenten måste vara synkade och slipade. Alla måste vara uppdaterade om mediebilden - men hur?

Beställare och bransch: Kommunikationsansvarig vid en arbetsmarknadsorganisation.

Verksamhetskritiskt behov: Avtalsrörelsen är intensiv och kommunikationen sker i många kanaler. Avtalsgruppen och organisationen har ett skriande behov av övergripande information om hur viktiga frågor porträtteras i mediebilden. Okunskap är inte ett alternativ.

Bakomliggande orsak till behovet: Avtalsgruppens argument och krav måste anpassas både efter läget i förhandlingarna och mediernas spegling av dem. Det är lika viktigt för framgång i avtalsförhandlingarna som för att bygga förtroende och medvetenhet bland medlemmarna.

Kundens önskade lösning: Kommunikationsansvarig önskade ett kortfattat och pedagogiskt underlag för interna presentationer. Kostnadseffektivt! Avtalsrörelsen genererar mycket publicitet.

Vårt bidrag: Vi valde att fokusera på ett fåtal agendasättande medier för att ge en övergripande bild. Statistik och nyckeltal tonades ner till förmån för slutsatser och rekommendationer. I blickfånget stod den viktigaste frågan för stunden, båda sidors argument och budskap.

Resultatet: Organisationen blev mer slipad i sina krav och argument i förhandlingarna som slutade i ett lyckat avtal.

Vill du ha fler exempel på hur intern kännedom och delaktighet kan effektivisera PR-arbetet? Kontakta någon av oss, så berättar vi mer.


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.