TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Perspektiv och anseende

Ett internationellt företag vars negativa publicitet genererar kundflykt. Bristande samordning internt och behov av bättre konkurrentkoll driver fram en effektiv, målinriktad bevakning och benchmark.

Beställare och bransch: Kommunikationsavdelningen. Företaget finns inom finanssektorn och är verksamt i Norden och Baltikum.

Verksamhetskritiskt behov: Dålig publicitet ger utfall i både minskad kundtillströmning samt tapp i befintlig kundstock. Företaget upplever också att man har svag samordning och dåligt lärande mellan länderna i kommunikationsarbetet. Kunden verkar i en medieintensiv miljö där både den egna publiciteten och konkurrenternas är av stora kvantiteter.

Bakomliggande orsak till behovet: Vetskapen om att bra publicitet med stort genomslag drar till sig nya kunder väckte kundens önskemål om att kunna följa upp sin publicitet för att därmed stärka den egna bilden i förhållande till konkurrenterna. Kunden hade också önskemål om att kunna följa de olika ländernas mediebild på ett sätt som är jämförbart och där goda exempel kan lyftas fram.

 

Kundens önskade lösning: Att på ett kostnadseffektivt sätt kunna följa trender, via nyckeltal, över tid kring sig själva och konkurrenterna i alla länder. Dessutom - att ta del av råd och rekommendationer med ett utifrånperspektiv.

Vårt bidrag: Genom att föreslå ett urval baserat på de mest tonsättande medierna i varje land, med analys och rekommendationer levererade kvartalsvis, gjorde att företaget kunde se trender över åren och därmed följa den egna och konkurrenternas medieutveckling i alla länder. Våra råd och rekommendationer fokuserades till de områden där vi tydligast kunde notera att kunden hade störst problem med kvaliteten i publiciteten och där länder och konkurrenter kunde ge uppslag till bra aktiviteter.

Resultatet: Genom att analyserna följde upp insatserna jämfört med konkurrenterna i hela regionen kunde företaget vässa sin kommunikation i mer kvalitativ riktning och nå en högre share of voice i hela regionen samt i de flesta enskilda länder.

Vill du ha fler exempel på hur intern kännedom och delaktighet kan effektivisera PR-arbetet? Kontakta någon av oss, så berättar vi mer.


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.