TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Utmaning: Utveckla PR-arbetet

Vd prioriterar inte svenska journalistkontakter. Det drabbar inte bara mediebilden utan också förtroendet hos medarbetarna och kapitalmarknadens aktörer. Hur får man vd att tänka om?

Beställare och bransch: Kommunikationschef i livsmedelsbranschen.

Verksamhetskritiskt behov: Vd delegerar helt ansvaret för alla journalistkontakter till kommunikationschefen. Han är helt frånvarande i mediebilden och kommunikationschefen oroar sig över effekterna - visavi kapitalmarknad, journalister och egna medarbetarna.

Bakomliggande orsak till behovet: Vd fokuserar helt på vårt nordiska grannland. Vid stora omstruktureringar i Sverige saknas han helt i mediebilden. Journalister och analytiker är kritiska till frånvaron.

Kundens önskade lösning: En kommunikativ och synlig vd skulle öka förtroendet för företaget. Kommunikationschefen vill få vd att förstå hur viktig hans roll är och förmå honom att sätta av tid för journalistkontakter i Sverige.

Vårt bidrag: Mediebilden påverkar både interna och externa målgrupper. Vi lade fram fakta om effekten vd har på företagets förtroende, vilka faktorer som spelar störst roll och vilket beteende som uppskattas. I en journalistundersökning frågade vi specifikt om företag med utländsk vd. Med TNS Prosperas kunskap i ryggen berättade vi om vd och kapitalmarknaden. Med TNS Sifos medarbetarundersökningar som grund beskrev vi hur vd i mediebilden påverkar den interna drivkraften.

Resultatet: Kommunikationschefen fick bättre argument för PR-mål som involverar vd som talesperson. Vd själv fick en större förståelse för hur svenska journalister tänker, vilka ledaregenskaper medarbetarna i den svenska verksamheten söker och vad analytiker söker i bedömningen av ett investeringsobjekt.

Vill du ha fler exempel på hur intern kännedom och delaktighet kan effektivisera PR-arbetet? Kontakta någon av oss, så berättar vi mer.


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.