TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Semiotik - identifierar budskap inom visuell kommunikation

Semiotik är vetenskapen om tecken och symboler och hur dessa tolkas. En semiotisk analys är en idealisk metod för att identifiera och "avkoda" vad ni uttrycker med er visuella kommunikation.

Semiotiken svarar på "Varför?"

Semiotik är vetenskapen om tecken och symboler, och hur dessa tolkas. En semiotisk analys är en idealisk metod för att identifiera och avkoda vad ni uttrycker med er visuella kommunikation.

Vad är semiotik?

En semiotisk analys förklarar varför exempelvis en bild uppfattas på ett visst sätt, varför den väcker vissa känslor hos betraktaren. För att förstå vår omvärld tolkar vi den utifrån de värderingar och normer som finns i kulturen vi lever i. Allt omkring oss är uppbyggt av tecken som betyder något för oss, men vi är oftast inte medvetna om hur dessa tecken fungerar och hur de påverkar vårt beteende.

En semiotiker är expert på att identifiera tecknen och förklara vad de signalerar i en viss kultur. Tecknen är alltså betydelsebärare och kan exempelvis vara olika färger, strukturer och former. De tolkas genom ett kodsystem. Koder är kulturella och historiska företeelser som utvecklas i vår sociala interaktion. Den semiotiska analysen är idealisk för att identifiera och "avkoda" de värden man uttrycker med sin visuella kommunikation.

 

Semiotiken ger exempelvis svar på:

  • Vad säger vi med våra bilder?
  • Sänder vi ut oavsiktliga värden och betydelser?
  • Vad signalerar vår logotyp?
  • Ligger vår förpackning i linje med varumärkeskategorin? Eller skiljer den sig, och i så fall på vilket sätt?
  • Vilka är hemligheterna bakom konkurrentens lyckade annonssatsning?

En semiotiker tittar på design, grafisk form, färger, fotografiska illustrationer, teckensnitt, logotyper mm, och baserar sin analys på:

  • Materialets kulturella sammanhang
  • Jämförelser med konkurrerande material
  • Hur materialet förhåller sig till företagets varumärkesplattform

Semiotik kan utgöra grund för en separat undersökning eller adderas till en kvalitativ eller kvantitativ undersökning. Semiotik är mycket tillämpbart i uppdrag som gäller varumärke och kommunikation.

Vår semiotiker

Karin Sandelin har arbetat med semiotik på TNS Sifo sedan 2004. Hon upptäckte semiotiken som forskningsmetod under studier i Konstvetenskap och Multimediepedagogik.

Semiotiken är förankrad i den akademiska världen men saknar ofta en direkt koppling till marknadskommunikation.

Det som är speciellt med TNS Sifo är att vår semiotiker även är en del av vår informations- och marknadsavdelning. Därför har vi unika försättningar för att omvandla ett undersökningsresultat till implikationer för din marknadskommunikation.

Kort om semiotikens historia

Den tekniska utvecklingen efter andra världskriget innebar en kraftig expansion inom visuell kommunikation och massproducerad bild. Forskare och kritiker sökte nya undersökningsredskap och metoder, och vände sig till semiotiken. Den moderna bildsemiotiken grundlades 1964 då språkforskaren Roland Barthes (1915-1980) publicerar en bildanalys av en fransk reklambild och redogör för den generella semiotiken. Semiotiken har dock sitt ursprung i förra sekelskiftet hos lingvisten Ferdinand de Saussure (1857-1913) och filosofen Charles Sanders Peirce (1839-1914).

För mer information

Vill du veta mer om hur semiotik kan hjälpa dig i din visuella kommunikation? Välkommen att höra av dig.

Karin Sandelin, Semiotiker
08-507 422 13

Följ oss på Facebook

Nyfiken på läsa mer om aktuella ämnen inom Semiotik? Kolla då in vår sida på:

FacebookFacebook

 


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.