TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Våra modeller och analysverktyg

Det är alltid er specifika situation och era önskemål och behov som är avgörande när vi tar fram en undersökningslösning. För att lösa vanligt förekommande marknadsföringsproblem kan vi ta hjälp av vår portfölj av några av världens främsta modeller och analysverktyg.

AdEval

 

Conversion Model

 

Needscope

 

TRI*M

 

Value Manager

 

FutureView

 

eValuate™

 

MicroTest

 

Super Group™

 

Sesame

 

Voice

 


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.