TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


AdEval - Förtesta din reklam

AdEval är en modell för reklamförtest som med en unik diagnostik visar hur reklambudskapet kan optimeras.

AdEval hjälper dig att tränga igenom mediebruset

Annonsering kan innebära stora medieinvesteringar och det gäller att ditt budskap och din annons är rätt utformad för att din investering inte ska gå förlorad.

AdEval bygger på principen att en effektiv och bra reklam är en reklam som tränger igenom mediebruset - den är intressant och uppfattas som värd att titta på. Målgruppen kopplar samman annonsen med varumärket och får ett större intresse för att köpa och använda din produkt.

AdEval utvärderar och optimerar ditt reklambudskap och ser till att din reklam blir så pass effektiv och bra att du får en ökad effekt och ökat resultat av kampanjen.

Reklamen utvärderas i tre steg:

  • Uppmärksamhet
  • Inlevelse
  • Motivation

AdEval skiljer sig från vanliga förtester i det att det finns en kvalitativ del integrerad i den kvantitativa mätningen. Förutom att vara förtestmetod är även AdEval-skalan integrerad i TNS annonstracking MarketWhys. AdEval har använts i mer än 9000 reklamtester runtom i världen vilket ger dig relevanta jämförelsetal som kan användas för benchmarking i de flesta branscher.

För mer information

Cecilia Perlind
08-507 422 85


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.