TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Conversion Model - Vårt mått på Commitment

Conversion Model är TNS modell för att mäta Commitment, dvs styrkan i kundernas psykologiska bindning till varumärkena på marknaden.

Conversion Model är TNS modell för att mäta Commitment

Conversion Model är TNS modell för att mäta Commitment, dvs styrkan i kundernas psykologiska bindning till varumärkena på marknaden.

Conversion Model ger dig djup förståelse av vad som driver kunderna och därigenom underlag för agerbara strategier för hur ni ska kunna få ert varumärke att växa på ett så lönsamt sätt som möjligt.

Conversion Model ger bland annat följande insikter:

  • Beskriver ditt märkes position på marknaden - hur många kunder som är säkra och sårbara? Är märket är på väg utför eller har det potential för utveckling? Hur ser det ut för konkurrerande märken?
  • Identifierar styrkor och svagheter som grund för din strategi - bör du värna om de kunder du har eller kan du satsa på att öka marknadsandelar?
  • Kartlägger möjligheter och hot. Vem kan du ta kunder ifrån och vem riskerar du tappa kunder till? Varför?
  • Diagnosticerar vad som motiverar dina säkraste kunder och vad som demotiverar dina sårbara kunder och vad som gör att dina icke-kunder inte väljer ditt märke. Vilka är problemen och vad kan vi göra åt det?

För mer information

Martin Elsässer
08-507 421 02


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.