TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


eValuate - Vi vet hur du hittar vinnande idéer

Idéer är livsavgörande för alla verksamheter. De är nyckeln till innovation och tillväxt, men felaktiga beslut kan bli kostsamma. Att hitta vinnande idéer och koncept är en kritisk del i allt innovationsarbete. TNS Sifo hjälper dig hitta de stora framtida succéerna liksom de omedelbara vinnarna på marknaden.

Hitta dolda diamanter med eValuate

eValuate är vårt verktyg för idé- och konceptscreening som hjälper dig att identifiera dina bästa idéer och koncept, såväl idag som för framtiden.

Om du testar en ny idé på vanliga konsumenter finns det en risk att de förkastar den. Vår referensdatabas visar att i hälften av fallen finns det ett negativt samband mellan köpintention och hur ny och annorlunda man upplever att en ny produkt eller tjänst är.

Därför rekryterar vi även så kallade "early adopters" - konsumenter som ligger före kategoritrender och som är benägna att uppskatta innovationer. Genom att analysera deras upplevelse får vi en förståelse för hur en idé fungerar i längden - även om vanliga konsumenter inte är redo för den. På så vis hjälper vi dig att upptäcka dolda diamanter, dvs. banbrytande idéer som på sikt bli stora framgångar.

Nyckelfaktorer bortom köpintention och unikitet

TNS Sifo erbjuder mer än ett "stop/go"-resultat baserat på köpintention och unikitet. Vi hjälper dig att identifiera nyckelfaktorerna bakom en framgångsrik produkt eller tjänst. På så vis kan du hitta de stora framtida succéerna liksom de omedelbara vinnarna på marknaden.

Vår unika databas säkerställer att idéen är vinnande

eValuate är ett effektivt sätt att testa ett stort antal idéer. Undersökningen genomförs med fördel on-line och respondenterna utvärderar upp till sex koncept efter varandra. Vi använder ett fåtal beprövade nyckelfrågor, som återkommande identifierat försäljningsframgångar, och vi analyserar resultaten mot vår databas med mer än 40 000 testade koncept. På så vis säkerställer vi att det bästa konceptet verkligen är vinnande och inte det minst dåliga. Med hjälp av ett tydligt trafikljussystem redovisar vi utfallet samt ger en djupgående analys för varje koncept. Det ger en snabb och kraftfull upplevelse.

För mer information

Ulrika Pettersson
031-727 39 13


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.