TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


FutureView – identifierar trendskaparna

FutureView gör det möjligt för våra kunder att framtidssäkra sina beslut genom att förstå hur dagens konsumentbeteende förmodligen kommer att förändras under kommande år.

Att identifiera trendskaparna

Med FutureView hittar du trendskaparna som vi kallar 'Future Shapers'. De är konsumenterna som driver förändringar på din marknad och kan öka din tillväxt. FutureView ger våra uppdragsgivare kunskap om:

 • vilka de personerna är
 • hur du når dem
 • hur du engagerar dem
 • vad de söker i ditt varumärke

Framtidssäkra din marknadsföring

TNS vet att de varumärken som Future Shapers föredrar med stor sannolikhet växer mycket mer än varumärken som inte väljs av dessa nyckelkonsumenter. Future Shapers är viktiga i hela marknadsprocessen, men speciellt för att visa:

 • idéer för morgondagens marknad
 • framtidssäkrade produkter och tjänster
 • varumärken och produkter med tillväxtpotential
 • hur konsumentbehoven kommer att utvecklas i framtiden

FutureView - en framgångsrik modell

I över 45 länder i världen arbetar vi med FutureView, för exempelvis:

 • Coca Cola
 • Samsung
 • LG
 • Unilever
 • Google
 • McDonalds
 • Kraft
 • O2
 • P&G
 • L'Oreal
 • Danone
 • Microsoft
 • MySpace

För mer information

Helena Wilson
031-727 39 73


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.