TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


MicroTest Nouveau - Öka sannolikheten att konsumenten köper din produkt

Volymprognoser idag kräver djupa kunskaper om individuella konsumenters beteenden. MicroTest Nouveau maximerar dina möjligheter att lyckas med en produktlansering eftersom det är mer relevant, mer exakt och mer diagnostiskt än andra prognossystem.

Från makroperspektiv till mikroperspektiv

För 30 år sedan, när de första modellerna för volymprognoser utvecklades, var det mycket enklare att framställa globala volymprognoser. Massmedia styrde och mångfalden av inköpskanaler och kategorier var en bråkdel av det den är idag. Nu, med fragmenterade media, viralmarknadsföring och ett allt bredare utbud, är en makrobaserad prognosmetod inte längre relevant.

Beslutsfattandet inom innovation kräver idag djupa kunskaper om individuella konsumentbeteenden; person för person, inköpstillfälle för inköpstillfälle.

Träffsäkra försäljningsprognoser

Innovationsarbete idag kräver mer än bara försäljningsprognoser. MicroTest Nouveau levererar kraftull diagnostik som analyseras mot bakgrund av vår omfattande globala innovationsdatabas med över 40 000 referenser, vilket ger en djup förståelse för de framgångsdrivande faktorerna.

Konsumenter idag pratar direkt med andra om produkter på nätet, deras mediekonsumtion är fragmenterad och inköpskanalerna ser helt annorlunda ut. Därför behöver du förstå vad konsumenterna tycker om din idé, vad de kan tänkas säga till andra om den och vilka inslag i din marknadsföring som har en möjlighet att påverka dem.

Den avgörande faktorn är - ett framgångsrikt koncept skapar excitement bland konsumenterna. Excitement bidrar till långsiktig framgång: den ökar chansen att konsumenterna väljer att prova något nytt, den får dem att uppleva produkten som mer unik och får även konsumenterna att prata om den - en viktig drivfaktor för köpbeslut.

MicroTest Nouveau analyserar individuella beteenden

Det som gör MicroTest Nouveau så kraftfullt är att det är en verklig mikromodell - den analyserar individuella konsumenters beteenden, snarare än att behandla en sammanställning. Vi förutspår inte bara vad som kommer att hända, utan också varför och vilka faktorer som kan påverka en konsuments åsikt, positivt eller negativt.

Vi mäter effekten av praktiskt taget alla marknadsföringsvariabler, inklusive konkurrenternas aktiviteter samt word-of-mouth på individnivå och kalibrerar sedan med paneldata. På så vis uppnår vi en sådan detaljnivå som gör att du kan förstå nyanserna hos kundernas val i ett större sammanhang.

Säkrar lanseringen av din produkt

MicroTest Nouveau maximerar dina möjligheter att lyckas med en produktlansering eftersom det är mer relevant, mer exakt och mer diagnostiskt än andra prognossystem. Vi bistår med träffsäkra försäljningsprognoser och realistiska paneldataliknande resultat tillsammans med marknadsföringsrekommendationer för din lanseringsstrategi. Resultatet är din säkraste guide till om och hur du ska lansera en ny produkt.

För mer information

Ulrika Pettersson
031-727 39 13


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.