TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Sesame - medieanalys, marknadsanalys och medieplanering

Sesame är ett program för målgrupps och medieanalys. Du kan använda programmet i din dator eller surfplatta. När du köper TNS Sifos medieundersökningar (ORVESTO® Konsument, ORVESTO® Näringsliv etc.) levereras resultaten som databaser i SESAME®.

Moduler för medieanalys, marknadsanalys och medieplanering

Programmet har utvecklats i samarbete med TNS Sifos medieavdelning och är etablerat på många internationella marknader.

SESAME® har flera moduler för medieanalys, marknadsanalys och medieplanering. Programmet är ett effektivt verktyg för alla typer av användare, både analytiker, mediesäljare, medierådgivare och medieplanerare, hos medieförmedlare, tidningsföretag, TV-kanaler, säljbolag, reklambyråer, internetkonsulter etc. Därför utvecklas kontinuerligt nya funktioner i Sesame, för att göra programvaran optimalt tillpassad till behov hos alla användarkategorier.

Undersökningar och analysmodeller som ingår

För närvarande finns i SESAME® följande undersökningar och analysmodeller:

Till tilläggsmodulerna hör:

Ger svar på frågor som...

  • Hur stor är målgruppen?
  • Vilka egenskaper skiljer målgruppen från andra liknande grupper?
  • Hur ser ett enskilt mediums läsekrets ut?
  • Vilka medier används mest av en målgrupp?
  • Med vilken kombination av annonsinföranden får man bäst utbyte med en given budget, i kvalitetsmått som räckvidd, frekvens, kontaktkostnad etc.

 

För mer information

Peter Callius
08-507 421 91


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.