TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Market Monitor - lojalitetsmatris för varumärken

MARKET MONITOR® är en grafisk modul i SESAME® som presenterar varumärken inom olika produktsektorer i diagram utifrån svarsmönstren i ORVESTO® Konsument.

Ger insikt i hur ofta man köper produkter inom olika sektorer

I mätningarna ingår hundratals produkter och varumärken inom den kemtekniska sektorn och livsmedelssektorn. Modellen bygger på frågor i ORVESTO® Konsument om dels hur ofta man köper produkter inom olika sektorer, dels vilka märken man då väljer.

De två marknadsnyckeltal som presenteras i MARKET MONITOR® är penetration och lojalitet. Penetration är den andel av målgruppen som säger sig köpa märket ibland eller oftast. Lojalitet är den andel av penetrationen som köper märket oftast.

MARKET MONITOR® ger en bild av märkenas relativa position. Beroende av var i diagrammet ett märke ligger kan man dra olika slutsatser:

  • A) hög penetration - hög lojalitet (marknadsledare)
  • B) hög penetration - låg lojalitet ("hyllvärmare", gamla produkter)
  • C) låg penetration - hög lojalitet (nischprodukter)
  • D) låg penetration - låg lojalitet (nya produkter)

Varumärkespositionering

Hur varumärkena på en marknad positionerar sig i diagrammet skiljer sig mellan olika marknader. Ibland är penetrationstalen höga (alla köper) men många märken har få lojala användare. Andra gånger är marknaderna oerhört nischade. Varumärkena är distinkt urskiljbara från varandra och varje märke har sin "egen" speciella användarkategori.

Market Monitor® har genomförts på samma sätt i många år. Genom att studera varumärken över tid har man därför samtidigt tillgång till en kraftfull trackingundersökning.

För mer information

Peter Callius
08-507 421 91


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.