TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Rätt blandning av människor ger magisk kreativitet – och idéer!

Ett ständigt flöde av nya idéer är nyckeln till framgång för alla verksamheter, men det är inte alltid så lätt att hantera. Företag fastnar ofta i sitt eget tänkande och har behov av ett nytt angreppssätt.

Vår lösning

SuperGroup sammanför kreativa konsumenter, kunder, kategori- och designexperter och våra experter som tillsammans genomför högintensiva kreativa seminarier som lockar fram nyskapande och spännande idéer.

Principen bakom SuperGroup är enkel: konsumenterna ska stå i centrum för idéskapandet, men bara de rätta konsumenterna. Över hela världen har vi upprättat paneler med konsumenter som är utvalda för deras utåtriktade personlighet och kreativa förmåga och utbildade i våra metoder för konceptutveckling.

Dessa konsumenter interagerar med våra kundgrupper i en öppen och stimulerande miljö.

De fungerar som katalysatorer för innovation och får dig att se situationer och kunskaper på ett helt nytt sätt. Vi använder de senaste metoderna för idéskapande för att locka fram ett stort antal nya briljanta idéer. Sedan fokuserar vi på de bästa idéerna och utvecklar dem till helt konsumentfärdiga koncept för omedelbara försök.

Kreativitet är viktigast i SuperGroup men den går hand i hand med disciplin. Alla våra seminarier bygger på verkliga kunskaper om konsumenter för att säkerställa relevans för dina verksamhetsbehov.

SuperGroup leds av våra specialister på innovation som noggrant planerar seminarierna och säkerställer att de rätta kreativa övningarna för problemlösning genomförs för att nå seminariets mål. Alla koncept är väl genomtänkta och bedöms utifrån våra mätetal för innovation som visar underliggande framgångsfaktorer och säkerställer att de är så starka som möjligt utifrån förutsättningarna.

Vi har paneler med kreativa konsumenter på över 25 marknader i hela världen.

Mer information

Ronnie Fridenäs
08-507 421 77


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.