TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


TRI*M - Ta kontrollen över företagets relationer

Med över 16 000 genomförda projekt är TRI*M en världsledande ansats för att följa upp och utveckla ett företags viktigaste relationer.

Från undersökningsresultat till verksamhetsresultat

Ditt företag är helt beroende av goda relationer till olika intressentgrupper såsom kunder, medarbetare, ägare och opinionsbildare. Inom TNS arbetar vi med en ansats som heter TRI*M Stakeholder Management för att hjälpa våra kunder att fokuserat följa upp och utveckla sina viktigaste relationer. TRI*M är ett handlingsorienterat system som hjälper ditt företag att gå från undersökningsresultat till verksamhetsresultat.

Åtgärdsinriktade verktyg

Resultaten av analyserna används oftast också som komponenter i olika former av styrkort. Allt fler företag väljer också att låta oss samanalysera resultaten från kundmätningar med andra underlag, t ex mätningar av personalens fokus och motivation, företagets rykte på marknaden ("Corporate Reputation"), eller data om marknadsandelar, försäljningsutveckling och lönsamhet på olika typer av kunder. På så sätt får vi ett komplettare underlag för att kunna skapa insikter som leder till bra beslut.

Vi kan ge ditt företag fyra viktiga verktyg för att hantera företagets relationer:

 • Ett övergripande index att mäta mot - TRI*M index
  Då TRI*M är en standardiserad ansats arbetar vi inom TNS-koncernen på exakt samma sätt med TRI*M. Detta ger oss möjligheten att ge er som kunder externa benchmarks på kundrelationerna, medarbetarmotivationen, ledarskapsutvärderingarna och företagets rykte.
 • Hur ser er affärssituation/medarbetarklimat ut - TRI*M typologi
  Typologin ger en övergripande bild över hur medarbetare respektive kunder fördelar sig baserat på huvuddimensionerna i respektive relation. Den ger den strategiska ledningen en givande översiktsbild för att belysa situationen.
 • Prioriterade åtgärder - TRI*M Grid
  För att få tydlig och strukturerad hjälp i att prioritera vad man ska arbeta med för att stärka sina relationer arbetar vi med TRI*M Grid. TRI*M Grid ger dig tydlig information om vad som är dina styrkor, vad som är dina viktigaste förbättringsområden och vad som är möjligheter inför framtiden.
 • Från resultat till handling - TRI*M implementeringsstöd
  I Sverige har vi arbetat med TRI*M sedan början av 90-talet. Vi har många duktiga och erfarna konsulter. För analys och stöd i implementeringsfasen har vi kollegor i 70 länder runt om i världen som kan ge lokal support.

För mer information

Stockholm:
Jesper Rückertz
08-507 421 73

Göteborg:
Niclas Landgren

031-727 39 36


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.