TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Value Manager - optimera erbjudandet

Beslutstöd vid utveckling av nya och befintliga produkter, tjänster och erbjudanden.

Rätt pris - en outnyttjad lönsamhetspotential

De allra flesta företag har en outnyttjad lönsamhetspotential som kommer sig av att man inte tar betalt fullt ut för det värde kunden upplever. Eller så lyfter man kanske inte fram mervärdena tillräckligt tydligt.

Beslutstöd vid utveckling av nya och befintliga produkter, tjänster och erbjudanden

Arbetar du med frågor som handlar om att optimera lönsamhet eller kundnytta i företagets eller organisationens erbjudanden till kunder, användare och brukare ställer du dig säkert ofta frågor som:

  • Hur skall vårt samlade erbjudande vara utformat?
  • Vad skall ingå i vår produkt- eller tjänsteportfölj?
  • Hur skall det enskilda erbjudandet se ut?
  • Vad händer om jag ändrar priset?
  • Vilken försäljningspotential har min nya produkt?

Detta är exempel på frågor som vi hjälper våra kunder att besvara. Vi gör det med hjälp av VALUE•MANAGER som är samlingsnamnet för vår affärslösning som har tre komponenter; VALUE•FINDER (hitta rätt värden för erbjudandet), VALUE•DRIVER (optimera erbjudandets egenskaper) och VALUE•PRICER (optimera pris).

Inom var och en av lösningarna utnyttjar vi en eller flera olika tekniker som till exempel: monadiska koncepttest, TURF-analyser, simulerade testmarknadsundersökningar eller CBC (en teknik för så kallade Conjoint analyser, det vill säga analyser av hur olika egenskaper skall förenas för att maximera nyttan för en kund eller användare).

För mer information

Alexander Sovré
08-507 420 45


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.