TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Voice (medarbetarundersökning)

Voice är vårt verktyg för att mäta medarbetares och organisationers förmåga att skapa värde för kunderna, ett starkt varumärke på marknaden och långsiktig lönsamhet för företaget.

Har ni engagerade medarbetare med hög grad av empowerment? Skapar teamarbetet lärande och effektivitet? Har ni ledare som styr och fångar drivkraften och engagemanget i organisationen?

Skapar utveckling och värde för era kunder

Medarbetarundersökningen Voice används idag av såväl internationella koncerner som lokala svenska företag i flera branscher. Vi har djup insikt i IT/Telecom, Finans, Retail och Processindustri för att nämna några. Resultaten används som styrverktyg som ger underlag för förändring och utveckling på alla nivåer i organisationen - det ger en strategisk och övergripande bild av styrkor och förbättringspotential samtidigt som det ger varje enhet och team ett konkret underlag för att arbeta med egna åtgärder.

Var finns de bästa förebilderna att lära av? Vilken del av organisationen behöver mest stöd? Med hjälp av pedagogiska IT-verktyg och en global benchmarking gör vi det lätt att analysera och jämföra olika delar av organisationen men också med olika länder eller branscher.

Stöd hela vägen - i Sverige och i övriga världen

Voice ger dig en bild av hur organisationen presterar, men den stora utmaningen ligger i att förstå och omvandla resultat till konkreta åtgärder. Våra konsulter har många års gedigen erfarenhet inom området. Vi leder workshops, tränar och coachar chefer, ledningsgrupper, HR-chefer och HR-specialister i att tolka resultat och ta fram konkreta åtgärder.


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.