TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Ta kontroll över ditt varumärke och din kommunikation

Starka, lönsamma varumärken skapas genom förståelse för behov, tydlig positionering, konsekventa uttryck och effektiv kommunikation. Vinnare är varumärken med stark emotionell koppling till sina användare. TNS Sifo hjälper dig genom processen.

Ta vara på marknadens möjligheter

För att utveckla varumärke och kommunikation måste man utgå från kundernas behov. Starka varumärken tillfredsställer inte bara funktionella kundbehov, utan även de viktiga emotionella kundbehoven. När djupare band knyts mellan varumärke och användare kan eventuella barriärer som högre pris, begränsad tillgänglighet, lockande konkurrenterbjudanden m.fl. överbryggas.

TNS Sifo ger dig en bild av vad som driver just din marknad och kategori. Vi gör en relevant segmentering och vi undersöker hur dina och konkurrenternas varumärken uppfattas och positioneras. Utifrån det kan vi identifiera möjligheter, potentiella hot och ge beslutsunderlag för såväl varumärkesstrategi som konkreta marknadsåtgärder

Ger din kommunikation rätt effekt

Reklam och annan kommunikation skall befästa din varumärkesstrategi och få konsumenten att välja din produkt eller tjänst. Vägen dit är komplex - du behöver navigera mellan en mångfald medier och kommunikationskanaler, en stor mängd möjliga kreativa lösningar, en marknad med många konkurrenter och aktörer som tävlar om målgruppens uppmärksamhet.

TNS Sifo kan hjälpa dig säkerställa att dina kommunikationsinsatser stödjer den upplagda strategin och leder till avsedda resultat. Vi har långvarig erfarenhet av förtester, effektmätningar och kontinuerlig varumärkestracking. Vid tracking kombineras vanligtvis varumärkesstatus med uppgifter om kommunikation och mediainvesteringar, vilket ger en heltäckande bild.

Optimera dina varumärken och din kommunikation

TNS Sifo erbjuder världsledande kvalitativa och kvantitativa analysverktyg som ger dig bästa förutsättningar att lära känna din marknad, optimera ditt varumärke och din kommunikation och ta vara på marknadens möjligheter - oavsett om det handlar om ett nationellt, regionalt eller globalt perspektiv.

För mer information

Helena Wilson
031-727 39 73

Martin Elsässer
08-507 421 02

 

Kommunikationstester och tracking:

Cecilia Perlind
08-507 422 85


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.