TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Fondmarknadsmonitorn

TNS Sifos Fondmarknadsmonitor ger fondbolagen löpande underlag för sin marknadsföring och varumärkesbyggande gentemot mot aktiva fondsparare på konsumentmarknaden.

Konsumenterna är en viktig målgrupp för fondbolagen

Den svenska fondmarknaden har genomgått stora förändringar de senaste åren. Idag sparar 94 % av svenska privatpersoner direkt eller indirekt i fonder. Följden av detta är att den breda konsumentmarknaden utgör en viktig målgrupp för dagens fondbolag.

Ta kontrollen över ditt fondbolags varumärke

För den vanliga konsumenten är fondmarknaden något av en djungel med ett mycket stort antal fondbolag och ett ännu större utbud av fonder. Kombinationen av ett svåröverblickbart utbud, begränsade kunskaper och små möjligheter att på sakliga grunder utvärdera alternativen, gör att konsumentens köpbeslut till stor del sker intuitivt eller "på känsla". Styrkan i fondbolagens varumärken är därmed en alltmer kritisk framgångsfaktor för de fondbolag som vänder sig till privatmarknaden.

Fondmarknadsmonitorn är en kvantitativ marknadsundersökning riktad mot aktiva fondsparare och syftar till att ge fondbolagen löpande ökad kunskap om målgruppen aktiva fondsparare, vad gäller attityder, värderingar och köpbeteenden. Detta är särskilt intressant att följa över tid som en spegling av hur fondmarknaden utvecklas och mognar. ranking efter nöjdhet och lojalitet för samtliga fondbolag/varumärken i studien. positioneringsanalys baserat på egenskaper som associeras till de olika fondbolagen. Resultatet blir en profil för respektive fondbolag. Profilen visar om marknaden uppfattar ditt varumärke på det sätt du önskar och är ett strategiskt verktyg att arbeta med när ni utvecklar er kommunikation mot marknaden.

Läs mer om Fondmarknadsmonitorn genom att ladda ner produktbladet till höger.

För mer information

Alexander Sovré
08-507 420 45

Mer läsning

downloadabroschureLäs mer i produktbladet nedan.


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.