TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Insikter till Sveriges energiföretag

TNS Sifo hjälper svenska energiföretag till ökad konkurrenskraft på en marknad där produkter och tjänster ofta känns generiska för kunden.

Innovativa undersökningar

När produkter och tjänster uppfattas som likvärdiga av din kund, kan innovativa undersökningar öka insikten om marknaden och ligga till grund för en skarpare position. Med de senaste metoderna och undersökningsverktygen får du hjälp att bygga relationer, skapa nya ytor för kundkontakt och tillföra en unik nytta för kunden.

Insikter för ökad konkurrenskraft

Idag är det enkelt för kunderna att byta leverantör. Då är förmågan att göra skillnad avgörande, när till exempel miljöperspektivet blir att viktigare för kunden. Där kan TNS Sifos metoder och verktyg vara en väg till nytänkande och ge kunskap som annars inte skulle kommit fram. Vi erbjuder insikter, rådgivning och marknadsundersökningar inom bland annat varumärkesbyggande, kommunikation, kundrelationer, prisstrategier, produkt- och tjänsteutveckling, samt hjälper våra kunder att identifiera vilka kundgrupper som är viktigast för framtida tillväxt.

Energibarometern

Varje kvartal sedan början av 2012 ger vi ut TNS Sifos Energibarometer. Den ger en bild av vad 1500 svenska hushåll anser om energibranschen när det gäller utmaningar, anseende, nöjdhet och mycket mer. Resultaten finns nedbrutet på bolagsnivå inom elhandel, elnät och fjärrvärme. Den drygt 80-sidiga rapporten finns för beställning, kontakta oss gärna för mer information!

För mer information

Göteborg:
Niclas Landgren
031-727 39 36

Stockholm:
Jesper Rückertz
08-507 421 73

 


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.