TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Vi ser minsta bit av IT/Telecom-världen. Gör du?

TNS Sifo har branschkunskap och konsulter med lång erfarenhet och förståelse för IT/Telecom-branschen. Det gör att vi kan erbjuda våra uppdragsgivare djupgående insikter som tillför konkret affärsnytta.

I ständig innovation och förändring

IT/Telekom-branschen - det låter som en klyscha men är väldigt sant - är kanske den bransch som idag upplever starkast förändrings- och innovationstryck. Kunderna blir alltmer krävande, ställer allt högre krav på tillgänglighet och nya innovativa tjänster. Därför krävs ofta dagsaktuell kunskap om vad som sker och vilka förändringar som påverkar just dina affärer för att skapa konkurrensfördelar.

Vi ger insikter och beslutsunderlag

Världens ledande IT- och elektronikbolag, teleoperatörer och Internetleverantörer får idag hjälp att skaffa sig konkurrensfördelar genom en djupare förståelse för den dynamiska marknaden, både inom B2B och B2C, genom att samarbeta med oss. Våra specialister levererar insikter och beslutsunderlag som utöver insamlad information baseras på en djup branschkunskap samt en förståelse för trender och förändringar inom branschen. Genom kundanpassade och syndikerade undersökningar hjälper vi våra uppdragsgivare att förstå och lära känna sina kunder genom hela beslutsprocessen.

Vi förstår den svenska marknaden - och den globala

TNS Sifo erbjuder information och insikter med både bredd och djup tack vare ett nätverk av 800 konsulter i över 60 länder som är specialiserade inom IT, telekom och teknik. Vi utför årligen en omfattande undersökning i cirka 30 länder om människors it-, telekom- och teknikanvändning (Global Telecom Insights). Den tar upp områden som,

  • Köpprocessen - hur påverkas konsumentens köpbeteende av den ekonomiska krisen? Vilken process går konsumenten igenom och hur kan du påverka den?
  • Lojalitet - Hur märkeslojala är konsumenterna? Hur starka är märkena i konsumentens medvetande och hur bra presterar de?
  • Användning och beteende - vad använder de nu och vad kommer de att använda i framtiden? Vilka konsumenter får ut mest från sina mobiltelefoner och vilka tjänster använder de?
  • Tillväxtmarknader - hur stora är möjligheterna på olika marknader? Hur förändrar mobiltelefoni människors liv?
  • Konvergens - vill konsumenter att olika tekniker och kommunikationssätt flyter samman? Hur har konsumenterna konvergerat olika produkter i sitt liv?

För mer information

Alexander Sovré
08-507 420 45


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.