TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


GTI - Global Telecoms Insights

Förstå utvecklingen inom lokal, regional och global telekommunikation med TNS SIFO.

Välkommen till GTI 2009!

GTI-undersökningen 2009 omfattar 20 000 konsumentintervjuer i 32 länder och den täcker in de mest angelägna områdena inom telekom:

  • Köpprocessen - hur påverkas konsumentens köpbeteende av den ekonomiska krisen? Vilken process går konsumenten igenom och hur kan du påverka den?
  • Lojalitet - Hur märkeslojala är konsumenterna? Hur starka är märkena i konsumentens medvetande och hur bra presterar de?
  • Användning och beteende - vad använder de nu och vad kommer de att använda i framtiden? Vilka konsumenter får ut mest från sina mobiltelefoner och vilka tjänster använder de?
  • Tillväxtmarknader - hur stora är möjligheterna på olika marknader? Hur förändrar mobil telefoni människors liv?
  • Konvergens - vill konsumenter att olika tekniker och kommunikationssätt flyter samman? Hur har konsumenterna konvergerat olika produkter i sitt liv?

Rapporterna från GTI drar nytta av de analysverktyg TNS Sifo har att erbjuda och som syftar till att förstå framtidstrender och inkluderar analys från de mest seniora analytikerna inom IT/Telekom. För mer information, kontakta Alexander Sovré på 08-507 420 45.

För mer information

Alexander Sovré
08-507 420 45

Alexander Sovré
08-507 420 45

© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.