TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Konsument

TNS Sifo är Sveriges mest erfarna och kompetenta företag för rådgivning och konsultation baserad på kundanpassade marknadsundersökningar inom konsumentmarknaden.

Vi har en lång tradition inom konsumentsektorn

Oavsett om våra uppdragsgivare är verksamma enbart inom Sverige, Norden eller globalt, tillhandahåller vi expertis som hjälper dem till effektivare affärsbeslut.

Under mer än 50 år har vi samarbetat med i stort sett alla ledande konsumentföretag. De delar samma vilja och ambition som vi, nämligen att inte bara studera utan även förstå sin marknad på djupet - få operativt användbara råd och insikter.

Vad vi gör

TNS Sifo har en djup och omfattande konsumentmarknadsexpertis. Våra dedikerade medarbetare, i kombination med våra system och verktyg, skapar mervärde och ger handlingsinriktade beslutsstöd till våra uppdragsgivares olika affärsprocesser; från strategiunderlag och varumärkesutveckling, via kommunikations- och produktutveckling till lansering av produkter och uppföljning av effekter.

Vi har med andra ord de bästa förutsättningarna att hjälpa våra kunder att omvandla kunskap och insikter till handling. Detta gör vi med ett resultatinriktat perspektiv så att investeringar i marknadsundersökningar får högsta möjliga avkastning.

Vår globala organisation

TNS Sifo arbetar med konsumentundersökningar i mer än 70 länder. Sammanlagt är vi mer än 1000 kollegor som är specialiserade på konsumentmarknaden. Tillsammans är vi en världens absolut största och mest erfarna aktörer.

Vi arbetar med både kvalitativa och kvantitativa metoder, ad hoc såväl som syndikerat, och är även ledande inom Handel -och shopperinsikt (Retail and Shopper Insights).

För mer information

Cecilia Platzack
070 418 16 25

Helena Wilson
031 727 39 73

Mer läsning

Vi vet hur butikens kunder - shoppare - fattar sina beslut. Här kan du läsa mer om vårt expertisområde Handel och shopperinsikt.


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.