TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


En strategisk partner som hjälper dig att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt.

Navigare är TNS Sifos experter på marknadsundersökningar, specialiserade inom medicinska branschen. Vi har sedan 1985 arbetat åt läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikindustrin och många andra företag inom hälso- och sjukvårdssektorn. Från att ha börjat som det lilla lokala företaget på den nordiska marknaden har vi vuxit och är idag en internationell samarbetspartner som koordinerar internationella projekt för våra kunder över hela världen.

Vi ger svar på dina frågor

Vill du veta mer om läkare inom alla specialistområden, annan sjukvårdspersonal, beslutsfattare (läkemedelskommitte/terapigruppsmedlemmar, politiker, tjänstemän och inköpare), patienter och allmänheten? Navigare skräddarsyr undersökningar som är anpassade efter dina behov. Vi är unika genom att kunna ge dig en komplett helhetsbild över hur alla målgrupper interagerar. Vi vet vem som kan väntas ge svar på dina frågor.

Vi har suttit på din stol, så vi vågar rekommendera

Många av oss på Navigare har tidigare arbetat precis som du, vilket ger förståelse för din situation och era utmaningar. Att designa studieupplägg, bestämma relevanta urvalsstorlekar, till att koordinera stora projekt i flera länder och att praktiskt implementera de resultat som vi får fram i våra undersökningar kräver en helhetssyn för att det ska ge korrekta svar. Vår erfarenhet är din trygghet. Förhoppningsvis uppskattar du våra insikter och rekommendationer, även om vi kanske ställer dina uppfattningar på huvudet. Men vi gör det med ett syfte, att du ska få veta vad som är relevant inom just ditt område.

Små målgrupper kräver stor noggrannhet

Eftersom många av våra undersökningar sker i väldigt små målgrupper gäller det att väga varje enskild respondents svar på guldvåg. I vår strävan att kvalitetssäkra vårt arbete ser vi till att alltid genomföra ett antal pilotintervjuer, så att vi ser att respondenterna uppfattar frågorna på rätt sätt.

Breda frågor till allmänheten eller kvalitativa djupintervjuer

Navigare arbetar med en bred flora av metoder och tekniker för att få svar på rätt frågor. Enklare frågor till allmänheten kan genomföras i våra stora veckovisa omnibussundersökningar.

Vill du veta mer finns ett flertal undersökningsalternativ som till exempel:

 • marknadsbeskrivningar
 • koncepttester
 • brand equity-undersökningar
 • patient journey
 • patient flow
 • imagestudier
 • dagböcker
 • early warning-undersökningar
 • segmenteringsstudier
 • patientundersökningar
 • samt undersökningar bland allmänheten och beslutsfattare (läkemedelskommitte/terapigruppsmedlemmar, politiker, tjänstemän och inköpare).

Hur resonerar målgruppen?

För att förstå attityder, värderingar och åsikter på djupet, är olika former av projektiva tekniker ett viktigt redskap. Detta sker i individuella intervjuer eller i fokusgrupper, men kan även innebära observationsstudier och filmning för ökad förståelse för hur målgruppen verkligen agerar.

Genom att kombinera olika övningar växer det fram en bild av hur respondenterna ser på ert varumärke, där det outsagda och mindre medvetna ofta spelar en stor roll. På så vis kommer både rationella och känslomässiga värden fram. Tillsammans bildar de en helhet som uttrycker hur varumärket uppfattas.

Skandinaviens största databaser med läkare, patienter och konsumenter

Navigare har under åren rekryterat kontinuerligt och har idag Skandinaviens största databas med e-mailadresser till dina målgrupper (läkare, sjukvårdspersonal, payors). Vi vet att det är avgörande att verkligen nå rätt respondent och inte vilken läkare som helst. Med vår databas har vi möjlighet att snabbt kunna genomföra undersökningar inom såväl allmän- som specialistområden. Inom vissa terapiområden har vi också byggt upp patientdatabaser. Genom att vi är en del av en stor organisation kan vi naturligtvis även nyttja kompetenser från kollegor som arbetar inom en rad andra affärsområden inom marknadsundersökningar. Deras kunskap kommer även dig till del. Kontakta oss gärna för att få veta mer om marknadsundersökningar av den medicinska branschen. Du finner våra kontaktuppgifter uppe till höger.

För mer information

Karin Hedelin-Lundén
031-727 39 42

Eva Pokkinen-Forster
08-507 420 82

Syndikerade undersökningar

Company Image Information (Pdf)
Vår varumärkesundersökning på företagsnivå, som genomförs bland ett flertal olika läkarkategorier. Varje målgrupp värderar upp till 8 av de största och mest kända läkemedelsföretagen inom respektive område.

Diabetes Patients Attitudes Digital Habits (Pdf)
Diabetes Patients' Attitudes & Digital Habits är ett verktyg som hjälper er att lära känna diabetespatienterna för att på bästa sätt kunna utveckla en tidsenlig strategi för slutkunden.

Digital Channels (Pdf)
Högaktuell undersökning för läkemedelsindustrin i dagsläget. Digital Channels är ett verktyg som hjälper er att utveckla en digital strategi baserat på hur läkarna använder sociala och digitala medier.

Patient Flow Biologics 2013
Marknaden för biologiska läkemedel är komplex. Navigare Patient Flow Biologics tillhandahåller värdefull marknadsinformation för produktstrategiarbete, marknadspenetration och målgruppsanalyser.

Sales Force Impact 2015

Navigare Sales Force Impact mäter aktivitetsnivå, besökskvalitet och påverkan, för att ni optimalt ska kunna fördela era säljresurser och skapa lönsamma och värdefulla relationer med läkarna.

TRI*M Index per målgrupp

TRI*M-index är en del av TRI*M-modellen där ni kan se vilken nivå ni ligger på i relationskapande förmågan till läkarna i förhållande till era konkurrenter. Läs mer om TRI*M Index

Navigares patientpaneler

Vi har byggt upp en omfattande databas med patienter och anhöriga som är villiga att medverka i våra undersökningar. Panelen växer och vi kan snabbt få fram många patienter med i princip vilken diagnos som helst.


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.