TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


TRI*M Index per målgrupp

TRI*M-index är en del av TRI*M-modellen där ni kan se vilken nivå ni ligger på i relationskapande förmågan till läkarna i förhållande till era konkurrenter.

I vår senaste Sales Force Impact har bland specialistmålgrupperna, kardiologerna ett genomsnittligt TRI*M-värde på 58, tätt följd av diabetologerna och psykologerna på 57. Lägsta värdet har reumatologerna på 41.

Bland distriktsläkararna ligger TRI*M index på i medel 58. Företagen aktiva inom depression, diabetes typ 2 och Astma har totalt sett ett betydligt högre TRI*M index än genomsnittet.

Bland målgrupper som har ett högt TRI*M index finns det möjlighet att bygga starka relationer, målgrupperna är öppen för kontakt. Ett lägre TRI*M indikerar att man behöver utreda vidare för att förstå hur man kan jobba bättre och komma närmare sin målgrupp.

Tabeller över TRI*M Navigare

För mer information

Karin Hedelin-Lundén
031-727 39 42 

Maria Hildell
070-958 10 30

Lena Berggren
076-536 20 69

Ulf Berhag
070-857 91 01


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.