TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Vi vet vad svenska folket tycker

TNS Sifo, Samhälle & Opinion, ingår i ett av världens största nätverk för opinions- och samhällsundersökningar. 400 personer arbetar heltid med att studera opinions- och samhällsförändringar. Vi finns i över 40 länder och gör undersökningar i många fler.

Kunskap som ger koll

När något händer behövs ofta snabba fakta om vad allmänheten eller delar av den tycker. Då ger TNS Sifos undersökningar dig en ovärderlig hjälp för att observera och analysera - och för att med ökad kunskap kunna agera.

Vi arbetar åt media, företag, universitet, statliga myndigheter och kommunala förvaltningar. Våra undersökningar spänner över ett vitt spektrum av frågor och täcker allt ifrån hela allmänheten till smala speciella grupper där det krävs speciell undersökningskompetens. Vi gör intervjuer på telefon, postalt, via webben och genom rikstäckande besöksintervjuer.

Vi hjälper till exempel Eu-kommissionen med olika undersökningar. Våra undersökningar skapar underlag för politiska beslut som kan leda till förändringar av servicen inom stat och kommun.

För mer information

Toivo Sjörén
08-507 423 50

Johan Orbe
08-507 420 48

Rapporter och undersökningar

Här hittar du våra senaste publicerade rapporter och undersökningar som våra kunder valt att göra offentliga.

Opinionundersökningar

En sak är säker, vad svenska folket tycker är i ständig förändring. Här kan du läsa mer om vårt expertisområde opionsundersökningar.


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.