TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Ökade affärsmöjligheter för svensk industri

TNS Sifo jobbar med stora svenska tillverkningsföretag över hela världen. Många växer både organiskt och genom uppköp, ofta utanför Sveriges och Europas gränser.

Nya möjligheter i en föränderlig värld

När förändringstakten i samhället ständigt ökar, blir varumärket allt viktigare. I synnerhet på relativt mogna marknader där det gäller att differentiera sig och erbjuda och förstärka andra värden än pris. Fler affärsmöjligheter skapas när produkterna paketeras på nya sätt, ofta tillsammans med olika tjänster. Vi kan förse våra kunder med information om vilka varumärken som är mest attraktiva på olika marknader, vilka företag som har kunder som verkligen är hängivna sin leverantör och vilka som levererar de mest attraktiva produkterna och lösningarna.

Lönsammare beslut

I en beslutsprocess kan vi tillföra kunskap om möjligheter och svårigheter i perspektiven varumärke, medarbetare och erbjudandet till kunderna. TNS Sifo erbjuder insikter, rådgivning och marknadsundersökningar inom områden som bland annat varumärkesbyggande, kommunikation, kundrelationer, prisstrategier och produkt- och tjänsteutveckling.

För mer information

Göteborg:
Niclas Landgren
031-727 39 36

Stockholm:
Jesper Rückertz
08-507 421 73

 


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.