TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Lönsammare tjänster

TNS Sifo kan hjälpa dig att hitta nya erbjudanden som kunderna vill ha i framtiden. Du får insikter om hur man bäst positionerar sig gentemot konkurrenter, hur man gör för att behålla sina kunder, och vad man skall göra för att behålla sin viktigaste resurs, medarbetarna.

Ökad konkurrens när branschen förändras

Många tjänsteföretag möter en allt hårdare konkurrens från nya och gamla konkurrenter, när andra företag försöker växa genom branschglidning och när globala aktörer etablerar sig i Norden.

Beslut som ökar lönsamheten

Om du vill öka lönsamheten och trygga er framtida tillväxt är kunskap en nyckelfaktor. TNS Sifo erbjuder insikter, rådgivning och marknadsundersökningar inom områden som bland annat varumärkesbyggande, optimera kommunikation, kundrelationer, prisstrategier, produkt- och tjänsteutveckling samt hjälper dig att identifiera vilka kundgrupper som är viktigast

För mer information

Göteborg:
Niclas Landgren
031-727 39 36

Stockholm:
Jesper Rückertz
08-507 421 73

 


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.