TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Optimerade logistiklösningar

TNS Sifo hjälper logistikföretag att optimera sin verksamhet, både interna processer som medarbetare, kommunikation samt externa processer som hur man tar hand om sina kunder och kommunikation till marknaden.

Ökad effektivitet och tuffa miljömål

Idag blir lösningar och försörjningskedjor allt mer globala, och logistiklösningar skall vara både effektiva och samtidigt klara att leva upp till tuffa miljömål. Då är det viktigt att ha rätt information om sin omvärld och hur kundernas verklighet förändras, för att kunna fatta rätt beslut. Vi hjälper dig att fatta rätt beslut baserat på marknadsundersökningar med de allra senaste metoderna, och med kunskap om våra kunders verklighet.

Kunskap för framtida tillväxt

För att förstå vad som är viktigast för framtida tillväxt krävs nya insikter, rådgivning och marknadsundersökningar inom områden som bland annat varumärkesbyggande, kommunikation, kundrelationer, prisstrategier, produkt- och tjänsteutveckling samt identifiering av nya kundgrupper. TNS Sifo kan vara din partner för att nå dina mål.

För mer information

Göteborg:
Niclas Landgren
031-727 39 36

Stockholm:
Jesper Rückertz
08-507 421 73

 


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.