TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Svar på vanliga frågor

Denna sida är till för dig som blivit utvald att delta i någon av TNS Sifos två stora enkätundersökningar Svensk konsument och Arbete, inflytande och medieanvändning.

Dessa undersökningar är ganska omfattande och kan väcka många frågor. Vi försöker här svara på en del av frågorna, framför allt de som rör urval, anonymitetsskydd samt hur och av vem resultatet kommer att användas. Om du har mer detaljerade frågor får du gärna kontakta oss på 020-25 25 27.

Hur har ni fått mitt namn, och varför blev just jag utvald?
Du är slumpmässigt vald ur befolkningsregistret SPAR (Samordnat person- och adressregister) där alla svenskar finns. Många svenska företag och organisationer hämtar urval av individer ur detta register. När marknadsundersökningsföretag ska göra stickprovsundersökningar ur befolkningen hämtas urvalen oftast från SPAR. Stickproven till våra undersökningar är slumpmässigt utvalda individer utifrån baskriterier såsom kön, ålder och boendeort. Varje enskild individ i stickprovet kan sägas representera många andra individer.

 

I förvarningsbrevet står att "intervjupersonerna väljs noggrant, på vetenskapliga grunder". Förklara hur!
När man gör ett stickprovsurval ska det så väl som möjligt representera den befolkning man vill undersöka. SPAR-registret är organiserat så att urvalet går lätt. Eftersom varje utvald individ representerar många andra icke tillfrågade personer med samma egenskaper, är det viktigt att så många som möjligt fyller i, och att den som fyller i är den som faktiskt har fått formuläret. Annars blir resultaten svåra att tolka. Om en medelålders mamma fyller i ett formulär som skickats till tonårssonen, kommer detta att leda till märkliga avvikelser i bilden av tonårspojkars beteenden och attityder.

 

Hur vet jag att jag är anonym?
Anonymitetsskyddet är en av grundstenarna i marknadsundersökningsföretagens gemensamma regler. Ingen information som kan kopplas tillbaka till dig som enskild person får lämnas vidare till någon extern part. Vår interna koppling mellan dig och ditt svar måste brytas inom tre månader efter undersökningen. Undantaget är om du som svarar uttryckligen ger sitt tillstånd att vi får spara data om dig en längre tid.

 

Vem har beställt frågorna?
Undersökningarna Svensk konsument och Arbete, inflytande och medieanvändning har inga enskilda beställare som avgör till exempel vilka frågor som ställs. Resultaten används i många olika sammanhang, av medieföretag, organisationer och annonserande företag.

 

Varför är det så många frågor?
De samlade resultaten ger en omfattande och mångfacetterad bild av svenskarnas liv. Resultatbanken används som uppslagsbok av analytiker, marknadsförare, tidningar, TV och radio. Alla studerar materialet från olika vinklar. Det är därför viktigt att du som deltagare försöker fylla i alla frågor. Om det känns för besvärligt att fylla i allting, svara i första hand på de frågor som rör ditt mediebeteende, alltså tidningsläsning, TV-tittande, radiolyssnande och internetsurfande, samt frågorna om kön, ålder, civilstånd etc.

 

Hur fungerar vinsträtterna och hur stor är vinstchansen?
Vinsträttsdelningar på premieobligationer är en mycket vanlig belöningsform för svenska marknadsundersökningsföretag. Man kan säga att det är ett alternativ till vanliga lotter. TNS Sifo äger ett stort antal obligationer. Alla som deltar i våra undersökningar får tillsammans med ett antal andra personer dela på vinstsumman för ett visst antal obligationer. I genomsnitt är det 2-3 gånger fler deltagande personer än obligationer.

 

De obligationer som läggs ut utfaller alltid med ett antal vinster. Till privatpersoner betalar vi dock bara ut vinster på minst 15 kronor per person. För det krävs att några av de större vinsterna faller ut bland de obligationer vi äger. Annars betalar vi hela vinstsumman direkt till Radiohjälpen.

 

TNS Sifo är en stor givare till Radiohjälpen och andra välgörenhetsorganisationer. Årligen skänker vi mellan en halv och en miljon kronor.


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.