TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Följ annonsutvecklingen

I TNS Sifos reklammätningar kan du följa vår löpande bevakning av den svenska märkesvaruannonseringen i 300 medier. Du kan följa annonsutvecklingen för ett varumärke eller en annonsör. Men du kan också se utvecklingen för en produktgrupp eller ett enskilt medium.

Jämför annonspriser

Vi anger också en kostnad för varje köp av medieutrymme utifrån mediernas bruttoprislistor. Vi tar ingen hänsyn till rabatter, men vi använder så exakta bruttovärden som möjligt. För printmedier anger vi priset för placering, färg och format. För TV utgår vi från kanalernas priser för varje enskilt program, märkesvara och annonsör.

Få en bild av hela marknaden

Sedan 1960 har vi registrerat varje varumärkesannons i ett antal utvalda medier. Vi går igenom medierna manuellt, och registrerar och klassificerar varumärkesannonserna. Vi klassificerar alla märkesvaror efter bransch, varugrupp och produktgrupp.

Vi bevakar nästan hela annonsomsättningen:

  • Dagspressen: Vi undersöker dagligen alla storstadstidningar och de landsortstidningar som har en upplaga större än 20 000 exemplar. Sammanlagt står dessa tidningar för cirka 95 procent av dagspressens annonsomsättning. Övriga landsortstidningar mäter vi med ett rullande urval, och vi räknar sedan upp resultatet för att motsvara en helmätning.
  • Populär- och fackpressen: Vi bevakar cirka 100 populärpresstidningar
    och 100 fackpresstidningar. Det är en liten del av hela tidskriftsfloran, men de representerar minst 90 procent av annonsomsättningen.
  • Kommersiell TV: Vi bevakar alla kommersiella TV-kanaler hela dygnet.
  • Övrig reklam: Vi bevakar utomhus-, bio-, radio- och kundvagnsreklam genom ett samarbete med medieföretagen som löpande rapporterar
    sin försäljning.

För mer information

Lars Näsström
Reklammätningar
08-507 423 11

Lansering av Reklammätningar

...sker i mitten av varje månad.


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.