TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


NeedScope

NeedScope hjälper marknadsförare att bygga lönsamma varumärken genom att systematiskt integrera emotioner, personlighet och känsla i varumärkesarbete och produktutveckling.

Varför beter sig människan som hon gör?

Vi på TNS Sifo anser att emotioner och känsla är de största drivkrafterna bakom allt mänskligt beteende. Därför behöver ett framgångsrikt och lönsamt varumärke ha en stark emotionell laddning.

NeedScope hjälper marknadsförare varje steg i marknadsföringsprocessen med att systematiskt förstå emotionella drivkrafter på ett sätt som traditionella undersökningar inte kan.

NeedScope visar de verkliga drivkrafterna

NeedScope:

  • använder en unik och validerad projektiv intervjuteknik som tar sig förbi spärrar och rationaliseringar hos respondenterna
  • visar de verkliga drivkrafterna bakom märkesval och beskriver ditt märkes position, styrkor, svagheter och möjligheter i förhållande till konkurrenterna och behoven på marknaden
  • redovisar resultaten grafiskt och lättöverskådligt i en universell analysplattform, som också underlättar jämförelser mellan olika produktkategorier och marknader
  • är ett flexibelt verktyg där studiens inriktning och utformning i stor utsträckning kan utformas utifrån dina behov och resurser, vare sig det gäller strategiska eller taktiska frågor
  • används av lokala och multinationella företag över hela världen för att stärka och utveckla relationen mellan varumärke och marknad.

NeedScope är bäst i klassen

NeedScope är världens ledande modell och system för "motivational research" och har använts av uppdragsgivare i över 3000 projekt i över 70 länder.

NeedScope's systematiska ansats att integrera emotioner, personlighet och känsla med varumärken ger våra uppdragsgivare en plattform för konsekvent varumärkesarbete såväl lokalt som globalt.

För mer information

Helena Wilson
031-727 39 73


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.