TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Vi förstår skillnaden på warranter och swappar. Och viktigast, vi förstår vad som händer på din marknad.

TNS Sifo hjälper banker, försäkringsbolag, fondbolag, investmentbolag och andra finansiella organisationer att utveckla sin marknadsföring, stärka sina varumärken och skapa beslutsunderlag för produktutveckling.

En omvälvande finansmarknad

Den svenska och internationella finansmarknaden genomgår för närvarande en radikal förändring. Banker och finansinstitut slås ut, andra slås ihop, vissa branscher flyttar fram sina positioner och andra går kräftgång - samtidigt som ny teknik skapar nya möjligheter. Fler och fler tjänster utförs utanför traditionella bankkontor - på internet, på bensinstationer eller i den vanliga butiken. Skillnaden mellan försäkringsbolag och bank håller på att suddas ut.

Kräver omvälvande lösningar

I dag kan ingen aktör slå sig till ro. Utmaningarna är många, och stora. Konsolidering, globalisering, pristryck, teknikpåverkan, ökat regleringstryck står på agendan - samtidigt med ett ökat behov av varumärkesdifferentiering och konsumentinflytande.

Insikter och undersökningar

Vi erbjuder våra uppdragsgivare insikter och undersökningar för den finansiella sektorn inom områden som produktutveckling, varumärkespositionering, prissättning, prognoser, kommunikation, segmentering och intressentgruppsmätningar.

Vi förstår den svenska marknaden - och den globala

TNS Sifo erbjuder information och insikter med både bredd och djup tack vare ett nätverk av 250 konsulter i över 40 länder som är specialiserade på finanssektorn. Vårt starka nätverk gör det möjligt för oss att utnyttja vår globala expertis för att ge våra uppdragsgivare bästa beslutsunderlag. Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur vi arbetar.

För mer information

Alexander Sovré
08-507 420 45

Martin Elsässer

08-507 421 02

TNS Prospera

Visit TNS Prospera - The Market Research Institute For The Nordic Financial Markets.


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.