TNS Sifo

Ladda ner rapport

Ange dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.


Användarna, annonsörerna och medierna

Har du tillräckliga kunskaper om din målgrupp? Var finns dessa personer, hur ser gruppen ut, vad är det som gör dem unika? På TNS Sifo hjälper vi medieföretag och annonsörer att förstå konsumenternas drivkrafter.

Det blir allt svårare att veta hur man ska agera som kommunikatör. TNS Sifo hjälper dig till ökade insikter, genom att utvärdera kommunikationen i alla dess former.

Vi vet vad som driver din målgrupp

När du ringat in din målgrupp vill du veta var den finns. I vilka medier - och när - kan man kommunicera? Sådan kunskap kan vara  avgörande för att rekommendationer och medieplaner  ska bli framgångsrika. Sådan information är även värdefull för medierna själva. Hur ser deras målgrupper ut, och vad har de för intressen och attityder. Kunskap om detta är en förutsättning för att utveckla medieprodukter och annonsförsäljning.

ORVESTO® är basen för att lyckas

Som grund för vår kunskap ligger en grupp undersökningar under samlingsnamnet ORVESTO®. Totalt deltar mer än 100 000 personer årligen i dessa undersökningar. Där insamlas statistik om svenskarnas mediekonsumtion och deras konsumtionsmönster som privatpersoner liksom i yrkeslivet. Mätningarna täcker in samtliga medieslag på stor detaljnivå, tidningar, TV, radio, Internet etc.

Mer om ORVESTO®

Hos TNS Sifo finns det ett antal analysverktyg som man använder för att analysera till exempel  värderingar, konsumentbeteenden samt penetration och lojalitet till olika varumärken.

Med Sesame hittar du svaren

Den centrala  mjukvaran för analys av data ur ORVESTO-undersökningarna är medieplaneringsverktyget Sesame. Här görs korstabuleringar och medieanalyser och du får smidigt en överblick över din marknad. Sesame är något av en branschstandard för analytiker, mediesäljare, medierådgivare, medieplanerare hos medieförmedlare, tidningsföretag, TV-kanaler, säljbolag, reklambyråer, internetkonsulter m m.

Du får i programmet svar på hur stor målgruppen är, vad som skiljer din målgrupp från andra, hur ett enskilt mediums konsumenter ser ut och vilka kombinationer av annonsinföranden som ger bäst utbyte av en given budget. Där syns, svart på vitt, kvalitetsmått som räckvidd, frekvens, kontaktkostnad etc.

Varje enskild undersökning inom ORVESTO®-gruppen levereras i Sesame.  Vill du veta mer om dina mediekonsumenter eller om utfallet av dina kampanjer i termer av olika kontaktmått är Sesame ett ovärderligt redskap.


Mer om SESAME

Vi anpassar oss till dina behov

Har du behov av specialstudier eller medieundersökningar som är anpassade efter era specifika behov hjälper vi gärna till. Det ger stöd i ert arbete med marknadsföring, annonsörer eller utveckling av det redaktionella innehållet. Du kan även använda våra webbaserade panelundersökningar, där du kan skicka frågor till vår befintliga internetpanel, skapa formulär till ett eget urval eller utforma en egen unik internetpanel.

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med, kontakta oss. Vi demonstrerar gärna hur det fungerar och berättar mer. Du hittar våra kontaktuppgifter uppe till höger.

För mer information

Media och räckviddsundersökningar:
Peter Callius 
08-507 421 91

Reklammätningar:
Lars Näsström
08-507 423 11

Radioundersökningar:
Ulf Haraldsson
08-507 423 82

Digitala medier:
Stefan Svanfeldt
08-507 422 86

 

Räckviddsrapporter

Svenskens mediekonsumtion och konsumtionsmönster redovisas i ORVESTO®.

Till ORVESTO® rapporterna

Lanseringsdatum för våra rapporter

Webbplatsstatistik

Med Open AdStream Analytics (OAS Analytics) skapar vi en topplista över de mest välbesökta webbplatserna.

Topplista med anslutna webbplatser och nätverk »

ORVESTO® Internet

ORVESTO® Internet är vår sajt- och målgruppsmätning. Mätningen består av en trafikmätning och en panelundersökning.

Resultatet för ORVESTO® Internet »


© 2015 TNS Sifo AB. All rights reserved.